Wednesday 4 October 2017 at 14:30
Friendly

Gordon's School
1st XV

v

Rutlish School
1st XV
Away Venue Home