Wednesday 24 November 2021 at 14:30

Rishworth School
1st XV

v

Stonyhurst
1st XV
tbc Venue tbc